Devetnaesti vek i 1876. godina se vezuju za početak uspeha i uspona kancelarijskog namještaja na svetskom tržištu. Pomenute godine se održava u Filadelfiji izložba namještaja i stolica namenjenog za kancelariju, danas su sajmovi predviđeni za to.

Radni sat

Prema proceni u toku godine radimo u prosjeku nekih 1896 sati. Zbog toga je sve napora uloženo u prilagođenost kancelarijskog namještaja. Danas je nezamislivo da savremena kancelarija nema punu radnu opremljenost od profesionalnih kancelarijskih stolica, kancelarijskih stolova i ostalih radnih elemenata. Sve je više ergonomičnosti u poslovnom namještaju i sve više inovacija.

Trend i dizajn

Sredinom dvadesetog veka počinje sve više da se posjvećuje pažnja udobnosti, izgledu i stilu. Prvi u tom segmentu su uspeli Italijani. Objedinili su sve to i stvorili trend u domenu kancelarijskog opremanja. Tako da svaki radni sektor ima neki svoj imidž, stil i norme uređenja. Ulaskom u pojedine kancelarije bez ikakvih pitanja možete zaključiti čime se bave. Kancelarijski namještaj postao je neminovnost i potreba davnih godina ali je sada uspeo da bude i naš predstavnik saradnicima i partnerima sa kojima radimo. Lični pečat i imidž jedne firme je zapravo njena funcionalnost i opremljenost. Odelo ne čini čovjeka ali ga opisuje, isto je tako i sa kancelarijskim namještajem i opremom.

Pogledajte najbolju ponudu  kancelarijskog namještaja.